Verksamhetsplan 2018

 

A K T I V I T E T E R

 1. Springerns Dag på långfredagen
 2. Unghundsdag (hundar födda/levererade under 2016 och 2017) i maj apportering, fält & vatten (heldag, alternativt en helg)
 3. Monter på jaktmässa, Ellinge i augusti
 4. Monter på Hundens Dag, Jägersro i augusti (om SSKK anordnar sådant arrangemang).
 5. Open Show, Inofficiell utställning i Ask 23 september
 6. Valpträff för 2018 års valpar (där ägarna är medlemmar i klubben)
 7. Trimkurs i januari/februari 2019

 

Samtliga aktiviteter ska marknadsföras och återrapporteras på klubbens hemsida och facebooksida samt i Springertidningen.

 

K U R S E R  

 1. Viltspårskurser (externa arrangörer)
 2. Trimkurs

 

U P P V A K T N I N G A R

 1. Uppfödare inom Springer Syd som firar 20-, 30- och 40 års jubileum som springeruppfödare (räknas från första kullens födelse) under året kommer att uppmärksammas av klubben.
 2. På Springerns Dag på långfredagen kommer Årets Springer i Springer Syd m fl hundar som under året presterat bra resultat att uppmärksammas.
 3. Medlemmar – och alla andra också naturligtvis - är välkomna att skänka priser till Årets hundar som utses på Springerns Dag samt till Open show i september.

 

 

K O M M U N I K A T I O N

Springer Syd kommunicerar med medlemmarna via flera olika kanaler