Redaktör för web-sidan är

Anita Juhlin

springerklubbensyd.samordnare@hotmail.com