Verksamhetsberättelse 2017

 

MEDLEMMAR

Den 31.12.2017 hade klubben 146 medlemmar.

 

ÅRSMÖTE 2017

Årsmötet 2017 med sedvanliga årsmötesförhandlingar avhölls i Södra Rörum, Husaren i februari 2017.

 

STYRELSEN

Styrelsen har under året bestått av

Anna Mårtensson, ordförande

Betina Petersen, v ordförande/sekreterare

Marie Bauer, kassör,

Anita Juhlin, samordnare

Ronny Lindsjö, ledamot fram till hans allt för tidiga bortgång

Kent Becker, jakt-/viltspårsansvarig (ersättare)

 

Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under 2017.

 

AKTIVITETER

Springer Syd har genomfört följande aktiviteter under 2017:

  1. Trimkurs jan/feb
  2. Springerns Dag på långfredagen
  3. Unghundsaktivitet (prova på nosework) i maj.
  4. Monter på Jakt- och fiskemässan i augusti.
  5. Monter på Hundens Dag, Jägersro i augusti.
  6. Utställningsträning vid två tillfällen i augusti.
  7. Inofficiell utställning/Open show i Ask i september.
  8. Valpträff i oktober.
  9. Viltspårskurser (extern arrangörer).

Samtliga aktiviteter har marknadsförts och återrapporterats i Springertidningen, på klubbens Facebooksida och klubbens hemsida.

 

 

KOMMUNIKATION

Springer Syd kommunicerar med medlemmarna via flera olika kanaler;

 

Balans- och resultaträkning lämnas i särskild ordning.

 

 

 

Anna Mårtensson, ordf                                             

 

 

 

 

Betina Petersen                                                          Marie Bauer

 

 

 

 

Anita Juhlin                                                                   Kent Becker