Bil. 1

Verksamhetsberättelse 2018

 

MEDLEMMAR

Den 31.12.2017 hade klubben 128 medlemmar.

 

ÅRSMÖTE 2018

Årsmötet 2018 med sedvanliga årsmötesförhandlingar avhölls i Södra Rörum, Husaren i februari 2018.

 

STYRELSEN

Styrelsen har under året bestått av

Anna Mårtensson, ordförande

Betina Petersen, v ordförande/sekreterare

Marie Bauer, kassör,

Anita Juhlin, samordnare/webansvarig,

Eva-Marie Bergstrand, medlemsansvarig,

Kent Becker, jakt-/viltspårsansvarig (ersättare)

Maria Ljungmark, utställningsansvarig (ersättare).

 

 Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under 2018.

 

AKTIVITETER

Springer Syd har genomfört följande aktiviteter under 2018:

  1. Trimkurs i S Rörum i januari
  2. Årsmöte i februari
  3. Springerns Dag på långfredagen i mars
  4. Monter på Hundens Dag, Jägersro i augusti.
  5. Utställningsträning i augusti.
  6. Inofficiell utställning/Open show i Kågeröd i september.

Samtliga aktiviteter har marknadsförts och återrapporterats i Springertidningen, på klubbens Facebooksida och klubbens hemsida.

 

KOMMUNIKATION

Springer Syd kommunicerar med medlemmarna via flera olika kanaler;

 

Balans- och resultaträkning lämnas i särskild ordning.

 

Anna Mårtensson, ordf                                             

 

Betina Petersen                                                          Marie Bauer

 

 Anita Juhlin                                                                Kent Becker

 

Eva-Marie Bergstrand                                                Maria Ljungmark