Årets hund i Springer Syd 2018?

Anmälningstiden är förlängd till 19 mars!

 

Har din hund erhållit någon utmärkelse, meriterat sig under 2018?

Jaktmerit

Viltspårsmerit

Utställningsmerit

Lydnadsmerit

Agilitymerit

Rallylydnadsmerit

Noseworkmerit 

Då får du Diplom och tävlar om Årets Springer 2018 i Springer Syd (totalt och i de olika diciplinerna).

 

Springer Syd använder samma beräkningsgrunder som Springerklubben centralt använder. Du hittar dem på Springerklubbens hemsida: http://www.springerklubben.org/statuter-arets-springer/

 

Senast den 19 mars 2019 vill vi ha dina uppgifter. Maila dem till Anders Martinsson 

springerklubbensyd.samordnare@hotmail.com

 

 

På Springerns Dag på långfredagen 2019 kommer Årets Hund i Springer Syd totalt och i jakt, viltspår, utställning, lydnad, agility, rallylydnad och nosework att uppmärksammas.