Årets hund i Springer Syd 2018?

 

Har din hund erhållit någon utmärkelse, meriterat sig under 2018?

Jaktmerit

Viltspårsmerit

Utställningsmerit

Lydnadsmerit

Agilitymerit

Rallylydnadsmerit

Noseworkmerit 

Då får du Diplom och tävlar om Årets Springer 2018 i Springer Syd (totalt och i de olika diciplinerna).

 

Springer Syd använder samma beräkningsgrunder som Springerklubben centralt använder. Du hittar dem på Springerklubbens hemsida: http://www.springerklubben.org/statuter-arets-springer/

 

Senast den 10 februari 2019 vill vi ha dina uppgifter. Maila dem till Anita Juhlin springerklubbensyd.samordnare@hotmail.com

 

På Springerns Dag på långfredagen 2019 kommer Årets Hund i Springer Syd totalt och i jakt, viltspår, utställning, lydnad, agility, rallylydnad och nosework att uppmärksammas.