MEDLEMSKAP

Välkommen som medlem! I Springerklubben är alla välkomna, oavsett vilken variant av Engelsk Springer Spaniel du har. Du kanske är nyfiken på rasen, ännu inte har någon Engelsk Springer Spaniel eller har en annan ras – även du är välkommen som medlem!

 

Klubben har rullande medlemskap
(gäller 1 år fr.o.m. inbetalningsdatum)

Som medlem i Springerklubben får du:
- delta på våra aktiviteter och kurser
- tillgång till Avelskommittén
- Springertidningen som utkommer 4 ggr/år

Som medlem i Springerklubben blir man automatiskt
medlem i den lokalavdelning man bor i.

Medlemsansvarig tar emot nyanmälan
samt byte av lokalavdelning.

Byte av lokalavdelning:
Anmäl ändring via mail eller post till medlemsansvarig
med uppgift om vilken avdelning du vill vara medlem i.

Vid nyanmälan uppge:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer (både hem och mobil om det finns) 
- Mailadress 
- Önskad lokalavdelning
- Eventuellt kennelnamn

Medlemsavgift fr.o.m. januari 2017:

  • Fullbetalande medlem: 295 kr
  • Familjemedlem: 50 kr
  • Utländsk medlem: 350 kr
  • Valpköparmedlem: 100 kr
    (uppfödaren anmäler sina valpköpare) 
  • Utländsk valpköparmedlem: 200 kr
    (uppfödaren anmäler sina valpköpare)
Medlemsansvarig:
(utanför styrelsen)
Helene Björkman
Främlingshemsvägen 155
810 22 Årsunda
0703-113165
helene@barecho.com
 

 

 

 

 

Sätt samtidigt in medlemsavgiften på SK's bankgiro: 847-4181 med referens "medlemsavgift + namn och adress". Vid förnyelse av medlemskap uppge fakturanummer eller medlemsnummer vid betalning. Uppsägning av medlemskap sker endast per mail eller med post till medlemsansvarig. 

  Skänk medlemskap till era valpköpare = vinstchans!
Vid valpköparmedlemskap gäller att du sätter in summan för medlemskapen på SK's bankgiro: 847-4181
Ange ditt "kennelnamn och valpköparmedlemskap" som referens.

 

 

Har du frågor kan du även kontakta Eva-Marie Bergstrand, medlemsansvarig inom Springerklubben Syd: medlem@springerklubbensyd.se

________________________________________________________________________________
 
Springerklubben Syd följer Dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill vi göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du skickar kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation. Utförlig information gällande behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub
________________________________________________________________________________