Bil. 5

Budget 2019

 

Namn INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT

Springerns Dag

1500 -500 1000
Utställning 9000 -6500 2500
Trimkurs 6000 -3000 3000
Årsmöte   -1000 -1000
Administration (inkl webhotell)   -3500 -3500
Övrigt (se nedan)   -2000 -2000
SUMMA +/- 16500 -16500 0