Bil.2

Balans 2018

 

Namn IB UB

Resultat

Postgiro 523,7 3992,28 3468,58
Kassa 1588,65 2713,82 1125,17
Inventarier 0 0  
SUMMA+/- 2112,35 6706,1 4593,75

 

 

Resultat 2018

 

Namn Intäkter Kostnader Resultat
Administration 0 3625,44 3625,44
Övrigt 9789 11781,6 -1992,55
Förbruknings-inventarier 0 0 0
Utställning 13775 7179,33 6595,67
Aktiviteter 8248 4631,95 3616,05
SUMMA+/- 31812 27218,3 4593,73

 

 

KOMMENTARER

Administration                   websida, postgiro

Övrigt                                   trimutrustining, erbjudande deltagare, trimkurs, in/ut

                                              Kostnader fullmäktige/samrådsmöte

Aktiviteter                           Trimkurs +3196 kr

                                              Springerns Dag +1138 kr