Bil. 3

Revisionsberättelse

 

Undertecknad revisor har vid granskning av Springerklubben Syds räkenskaper för tiden 2018-01-01 - 2018-12-31 funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är väl styrkta med verifikationer.

 

Det finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet med anledning av föreningens bokföring för den tid som revisionen omfattar.

 

Trelleborg den 6 februari 2019

Magnus Dahlberg