Under flikarna ligger de fem bilagorna till årsmöteshandlingarna 2019.