Anmälan till

Springer Syds inofficiella utställning i Kågeröd

21 september 2019

 

Till 

Jhenny Stumle Wikander

utstallning@springerklubbensyd.se

 

Information om betalning fås efter anmälan är gjord.

Sista anmälnings- och betalningsdag 9 september, kl 12:00, 2019.

 

 

 

Avsändare

E-post

Klass

Hundens titel o namn

Registreringsnummer

Födelsedatum

Kön

Faderns titel, namn o registreringsnummer

Moderns titel, namn o registreringsnummer

Uppfödare (namn, adress, postadress)

Ägare, namn

Adress

Postadress

Telefon

Medlemsnummer (Springerklubben)

Ev. meddelande