STYRELSEN

 

Anna Mårtensson, ordförande, Tyringe, 070-5703172

baggbo@telia.com

 

Betina Petersen, v. ordf/sekreterare, Sösdala, 073-8201286

threehills@hotmail.se

 

Marie Bauer, kassör, Röstånga, 073-360 97 79

springerklubbensyd.kassor@hotmail.se

 

Anita Juhlin, samordnare/web-ansvarig, Lund, 073-6004812

springerklubbensyd.samordnare@hotmail.com

 

Eva-Marie Bergstrand, medlemsansvarig, Limhamn, Tel: 0705 15 57 61

springerklubbensyd.medlem@hotmail.com

 

Kenth Becker, jakt/viltspårsansvarig, Sösdala, 070-966 64 33

 
 
Maria Ljungmark, utställningsansvarig, Kågeröd, 072-554 49 59
 
 
Utställningskommitté: Maria Ljungmark, Betina Petersen, Marie Bauer och Anita Juhlin