Springerklubben Syd

Rasstandard

Engelsk Springer Spaniel

Rasstandard Den engelska springer spanieln är av gammalt urspung. Rasen är den äldsta av de brittiska fågelhundana och ursprunget till alla landspaniels med undantag för clumberspaniel. Den används ursprungligen för att finna och stöta upp villebråd vid jakt med nät, falk eller greyhound, men brukas numera uteslutande som stötande och apporterade hund.

Helhetsintryck Engelsk springer spaniel skall vara symmetrisk, kompakt, stark, glad och aktiv. Den är den mest högbenta och elegant byggda av alla brittiska landspaniels.

Rörelser Den engelska springer spanielns rörelser är mycket karaktäristiska. Frambenen skall föras väl framåt från skuldrorna så att tassarna förs långt framåt i lätta, fria rörelser. Hasorna skall föras väl under kroppen och följa frambenens linje. När den rör sig långsamt kan den gå i passgång vilket inte otypiskt för rasen.

Kropp Kroppen skall vara stark, varken för lång eller för kort.

Uppförande/karaktär Engelska springer spanieln är vänlig, gladlynt och följsam. Blyghet och aggresivitet är absolut inte önskavärt.

Päls Pälsen skall vara tät, rak och ge gott skydd för väder och vind. Den skall bilda måttliga behäng på öron, framben, kropp och bakben.

Färg Leverbrun och vit, Svart och vit eller någon av dessa kombinationer med tantecken.

 • Nostryffeln: Näsborrarna skall vara välutvecklade
 • Stopet: Stopet skall delas av en fåra mellan ögonen
 • Skallparti: Skallen ska vara medellång, tämligen bred och lätt rundad. Fåran mellan ögonen skall gradvis försvinna längs pannan mot nackknölen, som inte får vara framträdande.
 • Ögonen: Ögonen skall vara medelstora, inte utstående eller insjunkna. Ögonränderna skall vara åtliggande så att ingen bindhinna syns. Uttrycket skall vara vänligt och vaket. Färgen skall vara mörkt hasselbruna. Ljusa ögon är inte önskavärt.
 • Öronen: Öronen skall vara droppformade, av god längd och ligga ganska tätt intill huvudet och vara vackert bepälsade.
 • Hals: Halsen skall vara lagom lång, stark, muskulös och fri från överflödigt halsskinn. Den skall vara lätt välvd och smalna mot huvudet.
 • Skulderblad: Skulderbladen skall vara sluttande och väl tillbakalagda.
 • Ländparti: Ländpartiet skall vara kort, muskulöst, starkt och obetydligt välvd.
 • Svans: Svansen har traditionellt kuperats. Svanskupering förbjuden i Sverige.
 • Kuperad svans: Svansen skall vara lågt ansatt och aldrig bäras över rygglinjen. Den skall vara behårad. Svansrörelserna skall vara livliga.
 • Okuperad svans: Som kuperad svans med tillägget svansen skall vara i balans med hunden i övrigt.
 • Baktassar: Se framtassar.
 • Hasled: Haslederna skall vara måttligt vinklade. Grova hasor är inte önskvärt.
 • Knäled: Knälederna skall vara måttligt vinklade.
 • Lår: Låren skall vara bred, muskulösa och välutvecklade.
 • Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup och välutvecklad. Revbenen skall vara väl välvda.
 • Framtassar: Framtassarna skall vara fasta, kompakta och väl rundade med starka kraftiga trampdynor.
 • Handlov: Handlovarna skall vara starka och fjädrande.
 • Framställ: Frambenen skall vara raka och ha god benstomme
 • Armbåge: Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen.
 • Kinderna: Kinderna skall vara flata.
 • Läpparna: Läpparna skall vara tämligen djupa och kvadratiska.
 • Käkar/tänder: Käkarna skall vara starka med komplett, regelbundet och perfekt saxbett.
 • Nospartiet: Nospartiet skall vara lagom längd i förhållande till skallen. Det skall vara tämligen brett och djupt. Partiet under ögonen skall vara väl utmejslat.