Springerklubben Syd

Om klubben

Springerklubben startades 1982 och är en rasklubb för engelsk springer spaniel inom Svenska Spaniel- och Retriverklubben (SSRK).

Rasklubbar, specialklubbar och länsklubbar som finns runt om i landet utgör basen i Svenska Kennelklubben (SKK).

Springerklubben Syd är en av Springerklubbens lokalavdelningar, och startades 1989. Lokalavdelningen är en ideell förening, och har som mål att tillvarata specifika intressen för rasen.

Vår målsättning är att, som representant för rasen, skapa gemenskap kring vårt intresse för Engelsk Springer Spaniel och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens egenskaper. Att informera och sprida kunskap om Engelsk Springer Spaniel – dess beteende, fostran, utbildning och vård. Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för ägaren och hundägandet.

Läs mer: http://www.springerklubben.org