Springerklubben Syd

Intresserad av en valpkurs?

SpringerSyd har planer på en eller flera valpkurser! Vi brukar anordna valpkurser speciellt inriktade på spanielns intressen – jakt och spår – just för att ta tillvara dessa egenskaper. Kurserna ger dessutom vardagslydnad samtidigt som samarbetet och relationen stärks. Det…