Springerklubben Syd

Valp

Intresserad av en valpkurs?

SpringerSyd har planer på en eller flera valpkurser! Vi brukar anordna valpkurser speciellt inriktade på spanielns intressen – jakt och spår – just för att ta tillvara dessa egenskaper. Kurserna ger dessutom vardagslydnad samtidigt som samarbetet och relationen stärks. Det…

Valpträff

Springerklubben Syd bjuder in årets springervalpar (födda 2020) med familjer till en valpträff den 5 september! Mini-ålder för valpen är 12 veckor (samt färdigvaccinerad). På programmet står bl a: Info om Springerklubben Syd’s kurser och aktiviteter Trimning av springervalp Viltspår…