Springerklubben Syd

Intresserad av en valpkurs?

SpringerSyd har planer på en eller flera valpkurser!

Vi brukar anordna valpkurser speciellt inriktade på spanielns intressen – jakt och spår – just för att ta tillvara dessa egenskaper. Kurserna ger dessutom vardagslydnad samtidigt som samarbetet och relationen stärks.

Det finns ingen färdig kursplan utan vi tränar efter utveckling och intresse.

Kurserna riktar sig till valpar mellan 12 v och 6 månader.

Läs mer om Valpkursen här!

Plats för kursen är Kimbusgården på Söderåsen. Karta här!

Kursledare: Helen Eriksson, ansvarig för jakt- och viltspår inom Springer Syd.

Gör en intresseanmälan till Helen för planering av antal kurser, tidpunkter, innehåll etc.

Du når Helen så här: jakt@springerklubbensyd.se

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Springerklubben lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Springerklubben lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med Springerklubbens berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande Springerklubbens behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub.

Dela med dig av vår sida!